Archive for maart, 2011

weer weergalozer?

16 maart 2011

en dan heb ‘k die kleine advertentie gezet. Dus dan moet ik hier ook wat schrijven anders sta ik voor joker. Of de krantelezer die de moeite heeft genomen. -’t is geen moeite.

een kort verslagje, met daarachteraan alle eerdere verhalen, vind je in m’n Housekamer-Hyves blog.
En het is als ik daar zo te dansen sta, en het is eigenlijk al die jaren al zo, dat, als we in zo’n hoogtepunt zitten (waar, vertelde mij de Volkskrant, werd in Argentinië het meest over getwitterd? Over het concert dat dj Tiësto daar gegeven had. tot zes uur ’s ochtends ofzo. En het gaat over het zelfde, want ..)
Als we in zo’n hoogtepunt zitten, wel: dan ben je op je bestemming aangekomen. Dan weet je waar je vandaan komt, dan weet je waar je naar toe gaat, dan weet je wat de zin van ‘het’ leven is. En al dat.

En evenzogoed elke keer als ik in zo’n hoogtepunt zit, samen met die hele dansvloer om mij heen onder de deskundige aansturing van de dj, (Nataraj Iradi, ditmaal) dan denk ik: “dit moet iedereen weten”.  Want evenzogoed: oplossingen voor gedoe met kerncentrales enzo: het is er allemaal – het voorkomen van zulke dingen enzo: het kan allemaal, het ligt “just around the corner”. Enzovoort.

“Dit moet iedereen weten, dit moet zich uitbreiden, dit moet bekend zijn. Hoe de hemel soms op aarde is en vandaaruit uitgebreid kan worden tot een permanente toestand. Voor iedereen, natuurlijk, anders kan ’t wat mij betreft de hemel nog niet zijn.

Het was zó goed, dat het resulteerde in die piepkleine 2-regel advertentie.  Maar wel in drie dagbladen. En aanstaande vrijdag hoop ik het weer te mogen mee maken. Dan in Buurthuis Sterrezicht op het Keerkringplein, ook in Utrecht, en ditmaal georganiseerd door   WorlddanceEn daar hoop ik jou dan tegen te komen. Om samen iets moois te maken, van jou, en mij, en de wereld om ons heen.  Dat noemen ze: versieren.

En voel je dan ook vrij om
een signaal van leven en welzijn down te loaden in m’n klapper,
die altijd wel ergens ligt.

Zoals Tijs van hiernaast
je al voordeed en voorging.

tsunami?

12 maart 2011

Eerst was ik mooi dienstplichtig sportinstructeur in ’t leger geweest. Maar toen ze me opriepen voor herhaling (en ik ondertussen de tm-techniek ontdekt had) ging ik dienstweigeren. (1983.) In de acceptatie daarvan noteerde de commisie: “dat meneer Schilder meent dat met de tm-techniek zelfs natuurrampen kunnen worden voorkomen.” Die (feiten-gestaafde) overtuiging is er bij mij sindsdien alleen maar sterker op geworden. Maar dat wij dit gegeven in de daarop volgende bijna 30 jaar nauwelijks bij anderen binnen de aandacht hebben weten te brengen, tsja … dat wordt wachten op de volgende golf.
En morgen is het zondag, en dan gaan ze in alle kerken weer bidden voor de slachtoffers enzo. Nou ja – als dat je hobby is …
“Al wat gij gelovig vraagt zal u voorzeker gegeven worden…” -als dit woord van Jezus wáár  is,  wat betekent dat dan, waar er zoveel gebeden niet “verhoord”  lijken te worden?  Het betekent dat “wij”  goeddeels onbekend geraakt zijn met de geestestoestand die wordt be-doeld met “gelovig.” 

En ook dat? Is een keuze. Maar dat wist je niet.
En dat  kan anders. Als je wil.