Archive for december, 2015

een ding is zeker:

4 december 2015

er staan hier alleen maar zinvolle dingen. Sinds de vorige blog hebben we “Parijs” gehad. (En daarna ook ‘Brussel’.) Ik vond het opmerkelijk hóe snel iedereen, na heftig geschokt te zijn geweest, weer over ging tot de orde van de dag. ’t Werd weer tijd voor poezefilmpjes.
Maar de zorgen zijn natuurlijk niet verdwenen. En het zoeken naar oplossingen is nog lang niet klaar. Oké. Alhier. De oplossing. Zoals die vanuit ‘mijn club’ vandaag in een nogal grote advertentie andermaal aan de wereld – dat bent u, lezer-  wordt aangeboden. Neem alleen al de middelste kolom. Het ene gepubliceerde onderzoek na het andere. Kijk naar de “significantie-niveau’s”. En doe een vergelijkend prijsonderzoek.
Mocht de advertentie hier te onleesbaar zijn: dit origineel vond ik op http://www.gusp.org .

adv hagelin 15 1203 NYT Europa editie