Archive for september, 2012

7 september 2012

en in het gesprek met elders kwam de vraag naar dit plaatje aan de orde.
En het heeft te maken, met “het stilzetten van de tijd”.

5 september 2012